Picozine of Picozone

Picozone.nl is ontstaan uit Picozine.com en speciaal gemaakt voor kinderen. Picozine.com is inmiddels opgeheven.

Picozone.nl is voor iedereen die een klein tijdschrift wil maken en deze op het internet wil publiceren. Ongeacht ras, sexe, geloofsovertuiging, politieke voorkeur of leeftijd. 

Picozone.nl is speciaal bedoeld voor kinderen.